Τηλεφωνικός κατάλογος

Δαβίλλας Ανδρέας / Προϊστάμενος Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας α.α.

2105275103

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Δανιηλίδης Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275012

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Δελλής Ευάγγελος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Στέλεχος

2105275226

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Δεφίγγου Σοφία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Στέλεχος

2105275211

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Ευαγγέλου Ιωάννα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275064

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ζαρρής Γεώργιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275086

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ζήνας Μιχαήλ

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275032

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275249

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Θεοδώρου Δημήτριος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275133

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Θωμαϊδου Αντωνία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2310478953

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (κτήριο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης) Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης