Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Δεφίγγου Σοφία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275211

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Ευαγγέλου Ιωάννα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275064

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ζαρρής Γεώργιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275086

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ζήνας Μιχαήλ

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέση: Στέλεχος

2105275032

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275249

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Θεοδώρου Δημήτριος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

210 5275 133

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Θωμαϊδου Αντωνία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2310478953

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (κτήριο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης) Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Θωμοπούλου Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275059

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κακαβά Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275062

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Καποπούλου Δήμητρα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Διοικητικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275220

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα