Τηλεφωνικός κατάλογος

Θωμοπούλου Παρασκευή

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275059

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κακαβά Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

Θέση: Στέλεχος

2105275062

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Καποπούλου Δήμητρα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Γραμματεία

2105275220

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Καραμαγκιώλη Ελένη / Προϊστάμενη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Προϊστάμενη Μονάδας

2105275217

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Καραμούζης Δημήτριος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2531081215

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 20 - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Κατσαρού Τερέζα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275136

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κατσιρμά Ανθούλα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275233

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κλεφτογιάννης Θεόδωρος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275068

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κοβάνης Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275074

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κολοβός Φώτιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275131

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα