Τηλεφωνικός κατάλογος

Κολοκυθά Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275010

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κολώνης Δημήτριος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

Θέση: Στέλεχος

2105275248

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κουρτέσης Αθανάσιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275137

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κουτρέτσης Παναγιώτης

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275141

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κόχυλας Ξενοφών

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275072

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κυρίτση Έφη / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275130

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κωστούλα Θωμαή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275105

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κώτσηρας Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275009

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Λαγκουράνης Αθανάσιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275029

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Λιάτσικου Άλκηστις

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275092

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα