Τηλεφωνικός κατάλογος

Μανέτας Νικόλαος / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΔ ΠΑΑ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας

2105275083

Λεωφόρος Αθηνών 58

Ματσούκα Χρύσα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275111

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μερεμέτη Αθανασία / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275097

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μιχαήλ Γαβριέλα / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275027

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μιχαλάκη Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275266

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μιχαλόπουλος Βάιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275048

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μουλκιώτης Χαράλαμπος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275241

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μούχας Πέτρος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275014

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μπακάλη Ελευθερία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275095

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μπαταβάνης Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275252

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα