Τηλεφωνικός κατάλογος

Κόχυλας Ξενοφών

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275072

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κυρίτση Έφη / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275130

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κωστούλα Θωμαή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275105

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κώτσηρας Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275009

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Λαγκουράνης Αθανάσιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275029

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Λιάτσικου Άλκηστις

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275092

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μακρής Βασίλειος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275093

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μανέτας Νικόλαος / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΔ ΠΑΑ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας

2105275083

Λεωφόρος Αθηνών 58

Ματσούκα Χρύσα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275111

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μερεμέτη Αθανασία / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275097

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα