Τηλεφωνικός κατάλογος

Παπαγεωργίου Γεώργιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Ελέγχων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275104

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 356
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

Θέση: Στέλεχος

210 5275 108

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10674
Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Στέλεχος

2105275231

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 8808
Παπαθανασίου Αθανάσιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275039

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 360
Παπαλουκοπούλου Παναγιώτα / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275259

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 361
Παπασταματίου Γεωργία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

Θέση: Στέλεχος

2105275255

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 362
Παππάς Δημήτριος / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΕ ΠΑΑ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας

210 5275 218

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10692
Ποζαπαλίδη Αρετή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275025

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 363
Πόλλη Αγγελική

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275065

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 8807
Πούμπουρας Γιώργος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275038

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 254