Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

Θέση: Στέλεχος

210 5275 108

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Στέλεχος

2105275231

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275039

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παπαλουκοπούλου Παναγιώτα / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275259

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Παπασταματίου Γεωργία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων

Θέση: Στέλεχος

2105275255

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παππάς Δημήτριος / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΕ ΠΑΑ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας

210 5275 218

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Ποζαπαλίδη Αρετή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275025

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Πόλλη Αγγελική

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275065

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Πούμπουρας Γιώργος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275038

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Πυριοβολή Παναγιώτα / Προϊσταμένη Υπηρεσίας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Προϊσταμένη Υπηρεσίας

2105275201

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα