Τηλεφωνικός κατάλογος

Πυριοβολή Παναγιώτα / Προϊσταμένη Υπηρεσίας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Προϊσταμένη Υπηρεσίας

2105275201

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 364
Ρακιτζή Δέσποινα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2310-476557

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (κτήριο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης) Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Nid: 365
Ράπτη Κωνσταντίνα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

Θέση: Στέλεχος

211 5275046

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 9716
Σαμαρτζής Σωτήριος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

210 5275 205

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10673
Σερεπίσος Θεόδωρος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275043

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 255
Σπέντζαρη Σοφία / Προϊστάμενη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης (εκκαθάριση)

Θέση: Προϊστάμενη Μονάδας

210 5275203

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10675
Σωτηροπούλου Λαμπρινή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Στέλεχος

2105275227

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 369
Τζουμάκα Ευαγγελία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Προγραμματισμού και Δικτύωσης

Θέση: Στέλεχος

2105275121

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 256
Τραγουστής Αριστομένης

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέση: Στέλεχος

2105275113

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 370
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275112

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 371