Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Ράπτη Κωνσταντίνα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

Θέση: Στέλεχος

211 5275046

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Σαμαρτζής Σωτήριος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

210 5275 205

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Σερεπίσος Θεόδωρος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275043

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Σπέντζαρη Σοφία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

210 5275203

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Σωτηροπούλου Λαμπρινή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Στέλεχος

2105275227

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Τζουμάκα Ευαγγελία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Προγραμματισμού και Δικτύωσης

Θέση: Στέλεχος

2105275121

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τραγουστής Αριστομένης

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέση: Στέλεχος

2105275113

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275112

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Τσαούσογλου Αντώνιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275060

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Τσάρα Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

26313-61183

Διοικητήριο – Κύπρου 30, Τ.Κ. 30200 - Μεσολόγγι