Τηλεφωνικός κατάλογος

Τσαούσογλου Αντώνιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275060

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 257
Τσάρα Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

26313-61183

Διοικητήριο – Κύπρου 30, Τ.Κ. 30200 - Μεσολόγγι

Nid: 3966
Τσεργούλας Ηλίας / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275102

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 258
Τσιατούρας Ευθύμιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275210

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 373
Τσιριγώτη Φωτεινή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275267

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 374
Τσίρκα Ελένη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης (εκκαθάριση)

Θέση: Στέλεχος

2105275023

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 375
Τσολακίδη Αικατερίνη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Στέλεχος

2105275013

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 376
Τσουπάκη Αικατερίνη

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Γραμματεία

2105275100

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 259
Τσουρέλης Λουκάς

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275132

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 260
Χαλβαντζή Βασιλική

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275229

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 261