Τηλεφωνικός κατάλογος

Χαντζάρας Ιωάννης / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Εποπτείας Τήρησης ΣΔΕ και Εφαρμογής Μέτρων Πρόληψης και Καταπολέμησης της Απάτης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275047

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 262
Χαραλαμπίδου Παρθένα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275228

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 10269
Χατζηπαντελή Σοφία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Προγραμματισμού και Δικτύωσης

Θέση: Στέλεχος

2105275071

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 264
Χαχαριδάκη Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2810223560

Τέρμα Θεμιστοκλέους 71307, Ηράκλειο Κρήτη

Nid: 377
Χριστιανού Αγγελική

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέση: Στέλεχος

2105275251

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 381
Χριστοδούλου Χαραλαμπία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα I

Θέση: Στέλεχος

210 5275 024

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 6005
Ψυχουντάκης Κωνσταντίνος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2105275003

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 382