Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής

ΕΥΕ ΠΑΑ

Η EYE ΠΑΑ διαρθρώνεται σε οκτώ (8) μονάδες ως εξής:

α) Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

β) Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

γ) Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

δ) Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

ε) Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

στ) Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

ζ) Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης

η) Μονάδα Ελέγχων.

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας είναι η κα. Παναγιώτα Πυριοβολή (2105275201, ppyriovoli@mou.gr).

Στο διπλανό μενού μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στελέχη της κάθε μονάδας

Για να κατεβάσετε το αρχείο με την πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο της ΕΥΔ ΠΑΑ παρακαλώ πατήστε εδώ

Καραμαγκιώλη Ελένη / Προϊστάμενη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Προϊστάμενη Μονάδας

2105275217

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παπαλουκοπούλου Παναγιώτα / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275259

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κυρίτση Έφη / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275130

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μερεμέτη Αθανασία / Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Συνεργασίας και Καινοτομίας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας α.α.

2105275097

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Πυριοβολή Παναγιώτα / Προϊσταμένη Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΕ ΠΑΑ

Θέση: Προϊσταμένη Υπηρεσίας

2105275201

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275249

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Παπαγεωργίου Γεώργιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275104

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Τσιατούρας Θύμιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275210

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Δαβίλλας Ανδρέας / Προϊστάμενος Μονάδας α.α.

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας α.α.

2105275103

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Γκουγιάννος Θεόδωρος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Γραμματεία

2105275204

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα