Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή περιπτέρου στην 29η έκθεση Agrotica 2022, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την διοικητική υποστήριξη  των αιτήσεων που υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο υλοποίησης  του Υπομέτρου 4.1 στην Περιφέρεια Κρήτης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαία Θέατρα» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή stand στην Πολυκλαδική Έκθεση Thessaly Expo ΄22, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή διοικητικής υποστήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών της ΓΓΕΠΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υλοποιούν το ΠΑΑ και το ΣΣ ΚΑΠ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή νομικών υπηρεσιών προς τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΓΓΕΠΥ του ΥΠΑΑΤ που αφορούν την εφαρμογή του ΠΑΑ και του ΣΣ ΚΑΠ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων παρέμβασης Π3-77-4.1 ‘’Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER’’ του ΣΣ της ΚΑΠ»
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση