Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Διακήρυξη Ανοικτού άνω των ορίων Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΑΑ» και τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη εγγειοβελτιωτικών έργων "ΥΔΩΡ 2.0" του ΥΠΑΑΤ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Αποφάσεις Δημοσίων Έργων Άλλων Ταμείων
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανάρτηση αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης υπο-Μέτρου 2.1 για την περιφέρεια Δ.Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ετήσια παράταση της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.01.8 – Κομφούζιο
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Ηπείρου
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Αττικής
Έτος δημοσίευσης: 2023