Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Κρήτης
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Πριμαρόλια - Στους Δρόμους της Μαύρης Σταφίδας» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας "Συνεργασία για την παραγωγή νέων προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας "Η αξία του Αποθέματος Βιόσφαιρας στην τοπική κοινότητα"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας "Μαλβαζίας Μύθος"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας " Say cheese! Balkan cheese!"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022