Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης/Απόφαση ένταξης των Υποβληθεισών Αιτήσεων στην Πρόσκληση για τη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 (Όλη η Επικράτεια)
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ – ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ » στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Οργάνωση και Προβολή Οινοτουρισμού» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή περιπτέρου στην 29η έκθεση Agrotica 2022, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την διοικητική υποστήριξη  των αιτήσεων που υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο υλοποίησης  του Υπομέτρου 4.1 στην Περιφέρεια Κρήτης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIOEFFECTGREECE» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαία Θέατρα» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή stand στην Πολυκλαδική Έκθεση Thessaly Expo ΄22, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση