Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1- Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ
Έτος δημοσίευσης: 2022
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1- Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ
Έτος δημοσίευσης: 2022
Δράση 5.1.2 Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα: Υπουργική Απόφαση
Δράση 5.1.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη   μηχανογραφικής εφαρμογής της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – Ετήσια παράταση 1ης Πρόσκλησης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο ««Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών όγκων 2 (EMBLEMATIC 2)» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για τον έλεγχο δαπανών και την ολοκλήρωση έργων του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2022
Συνημμένα:
Πρόσκληση