Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ)
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ)
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ)
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER της ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ" για την υποδράση 19.2.5.1
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΟΑΚ Α.Ε.
Έτος δημοσίευσης: 2023
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διοικητική υποστήριξη στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών »
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2023
«Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9»
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ Α.Ε.
Έτος δημοσίευσης: 2023