Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήματος Πληρωμής (3ης ή/και 4ης Δόσης) των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών)
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας "Smart Village Leader Network"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Κρήτης
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Πριμαρόλια - Στους Δρόμους της Μαύρης Σταφίδας» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022