Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας "Συνεργασία για την παραγωγή νέων προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας "Η αξία του Αποθέματος Βιόσφαιρας στην τοπική κοινότητα"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας "Μαλβαζίας Μύθος"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας " Say cheese! Balkan cheese!"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ: Προϊόντα ,Περιβάλλον, Πολιτισμός» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «CULT IN TOUR» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Αξιοποιούμε ΜΑΖΙ ποδηλατικό τουρισμό και πεζοπορία και τις 4 εποχές» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας “Δρόμοι κρασιού Πελοποννήσου”» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022
Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας "Ενδυνάμωση, Προβολή και Δικτύωση των Γεωπάρκων της UNESCO"» στο Υπομέτρο 19.3
Έτος δημοσίευσης: 2022