Έγκριση / Τροποποιήσεις

Στρατηγικό Σχεδίο ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

 

Την έγκριση και τυπικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το Εθνικό Στρατηγικό μας Σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 στις 21 Νοεμβρίου 2022, σε συνέχεια μιας μακράς και εντατικής περιόδου διαπραγμάτευσης.