Γραπτές Διαδικασίες / Αποφάσεις

17Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (8Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΟΥ COVID 19)
10Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.5-16.1 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»