ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες_Έκδοση 2016

Κατεβάστε το αρχείο

Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς_Έκδοση 2016

Κατεβάστε το αρχείο

Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)_Έκδοση 2016

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020 / Το Μέλλον της Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2016

Κατεβάστε το αρχείο