ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

Θερμοκήπιο και επέκταση μονάδας συσκευασίας και ψύξης κηπευτικών

Κατεβάστε το αρχείο

Εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής γιαούρτης

Κατεβάστε το αρχείο

Εκσυγχρονισμός οινοποιείου

Κατεβάστε το αρχείο

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ 2014-2022_Έκδοση 2/2023

Κατεβάστε το αρχείο

Συνοπτικό Κείμενο Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027

Κατεβάστε το αρχείο