ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2022

Κατεβάστε το αρχείο

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ 2014-2022_Έκδοση 2022

Κατεβάστε το αρχείο

ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ

Κατεβάστε το αρχείο

Απολογισμός ΠΑΑ

Κατεβάστε το αρχείο