ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

EIP AGRI Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ/Μεταμορφώνοντας την ιδέα σας σε καινοτομία_Έκδοση 2015

Κατεβάστε το αρχείο

Μέτρο 16 - Συνεργασία_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020 / Το Μέλλον της Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο

EIP-AGRI Επιχειρησιακές Ομάδες/Μετατρέποντας την ιδέα σας σε καινοτομία_Επικαιροποίηση 2016

Κατεβάστε το αρχείο

EIP AGRI Δίκτυο_Έκδοση 2015

Κατεβάστε το αρχείο