ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

ENRD-Έξυπνα χωριά και Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Πώς το LEADER/ CLLD μπορεί να στηρίξει τα Έξυπνα Χωριά;_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Έξυπνα Χωριά και κινητικότητα στην ύπαιθρο_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Χρήση Συνεργασίας εκτός LEADER/CLLD για την υποστήριξη των Έξυπνων Χωριών_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο