Δράση 31.6-Η Διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών