Μέτρο 125Β Δασική Οδοποιία

Το μέτρο αυτό αφορά δημόσια έργα υποδομών και συγκεκριμένα τη διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών.

To μέτρο ανήκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΠΑΑ (2007 - 2013) και αρχειακό υλικό αυτού μπορείτε να βρείτε εδώ.