Μέτρο 226 Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα

Οι παρεμβάσεις του μέτρου στοχεύουν στην αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και την πρόληψη, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία και αύξηση της βιοποικιλότητας, η υδατική ισορροπία, η προστασία από φυσικούς κινδύνους και η άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών. Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές
  • Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων από πλημμύρες
  • Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων.

To μέτρο ανήκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΠΑΑ (2007 - 2013) και αρχειακό υλικό αυτού μπορείτε να βρείτε εδώ.