Δράση 1.1.2 - Κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων & δράσεων του ΠΑΑ

 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ενέργειες κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δικαιούχων που εντάσσονται στα μέτρα Μ03, Μ04, Μ08, Μ09, Μ10,Μ11 του ΠΑΑ.