5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (ΧΑΛΚΙΔΑ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018)

 

Ο σχετικός φάκελος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκληση και της ημερήσιας διάταξης, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=5dbf1b07990a7637) και στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ (https://ep.espa.gr/paa/default.aspx).

Η δήλωση της συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018, στον εξής σύνδεσμο:    https://goo.gl/forms/X1uUfjvvfpOdz9mH3

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.

 

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΕΠ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΑ  5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΑ 2014-20 (22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΧΑΛΚΙΔΑ)

Στις 15-6-2018 έγινε ανανέωση του Φακέλου της 5ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΕΠ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΑ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΑ 2014-20 (22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΧΑΛΚΙΔΑ)

Στις  20-6-2018 έγινε 2η ανανέωση του Φακέλου της 5ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του ΠΑΑ. Ο εν λόγω Φάκελος περιλαμβάνει την 1η ανανέωση που έλαβε χώρα στις 15-6-2018.

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΕΠ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΑ  5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΑ 2014-20 (22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΧΑΛΚΙΔΑ) – 2η ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 

Συμπέρασματα και παρουσιάσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΠΑΑ

 

 

 

Ημερομηνία έναρξης: 
22/06/2018