Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 13.1 και 13.2 για το έτος 2016 (Εξισωτική Αποζημίωση) - Expired

Expired.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
15/06/2016
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
  • Μέτρο 13 - Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  • Υπομέτρο 13.1 - Ορεινές περιοχές-Εξισωτική αποζημίωση
Ημερομηνία έναρξης: 
11/05/2016
Ημερομηνία λήξης: 
15/05/2016