Υπομέτρο 6.3 - Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.
Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014- 2020
Γραφείο Υποστήριξης Yπομέτρου 6.3- Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα:

http://www.metro121.gr/helpdesk63

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής Αίτησης Στήριξης
Σχετικά αρχεία: 
Διευκρινίσεις 1ης Πρόσκλησης
Σχετικά αρχεία: 
Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου Αίτησης Στήριξης
Σχετικά αρχεία: 
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
09/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
29/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το Υπομέτρο 6.3
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
07/10/2020
Περιφέρεια:
  • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ