Δράση 10.1.7 - Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.7-Ζιζάνια/Ορυζώνες
Εγκύκλιος Τροποποιήσεων-μεταβιβάσεων-απένταξης για τη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες»
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών της πρόσκλησης της 1ης προσκλησης της Δράσης 10.1.7
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 06/07/2018 - 22/06/2018

Δικαιούχος/-οι: Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1η πρόσκλησης της Δράσης 10.1.07- Ορυζώνες
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/09/2018