1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ. ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (ΑΘΗΝΑ, 4 Απριλίου 2016)