Υπομέτρο 19.2 - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα

Γενικές Πληροφορίες
Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
15/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
29/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
23/11/2018
Περιφερεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
02/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
20/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
21/09/2018
Περιφερεια: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΤΔ: Αχαϊα Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
25/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
03/08/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Περιφερεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
04/06/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
30/08/2018
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς
Περιφερεια: ΚΡΗΤΗ
ΟΤΔ: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
22/05/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
20/08/2018
Δικαιούχος/-οι:
Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
09/11/2018
Περιφερεια: ΚΡΗΤΗ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
23/04/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
09/07/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
19/10/2018
Περιφερεια: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
16/04/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
29/06/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
31/07/2018
Περιφερεια: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Φθιώτιδος Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
10/04/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
18/06/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
15/10/2018
Περιφερεια: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΚΟ Α.Ε.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
30/03/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
15/06/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
24/08/2018
Περιφερεια: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΟΤΔ: Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:
19/03/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής:
31/05/2018
Δικαιούχος/-οι:
Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς
Παράταση έως:
25/06/2018
Περιφερεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.)
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΕΤΑΧ ΑΑΕ» - (LEADER / CLLD)
Περιφέρεια:
  • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
  • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Ε.)
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ - (LEADER / CLLD) – Περιοχή Ηράκλειου» - (LEADER / CLLD)
Περιφέρεια:
  • ΚΡΗΤΗ
  • Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. - (LEADER / CLLD)
Περιφέρεια:
  • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
  • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.)