Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)  αποτελεί το διάδοχο σχήμα του ΕΑΔ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου με στόχο να συνεχίζει να υποστηρίζει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

Read more