6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΑΘΗΝΑ)

Σας προσκαλούμε στην 6η Συνεδρίαση της Επ. Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο «DIVANI CARAVEL», Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή ΤΚ.: 161 21/ Ώρα Προσέλευσης: 09.30π.μ., Ώρα Έναρξης Εργασιών : 10:00 π.μ., Ώρα Λήξης Εργασιών :15:00 μ.μ).
Ο σχετικός φάκελος, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκληση και της ημερήσιας διάταξης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και στην ηλ. βιβλιοθήκη της πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ (https://ep.espa.gr/paa/default.aspx), όπου θα γίνεται και ενημέρωσή του με νέα /συμπληρωματικά στοιχεία (με αποστολή νέας ειδοποίησης νέας ειδοποίησης από τον ΔΙΑΥΛΟ).
Η δήλωση της συμμετοχής θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στον εξής σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/X1uUfjvvfpOdz9mH3.
Στις 12-12-2018 έγινε αντικατάσταση του Φακέλου της 6ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του ΠΑΑ ως εξής: 1) Αναθεωρήθηκε η Ημερήσια Διάταξη, 2) Προστέθηκε η Πρόταση Τροποποίησης των κριτηρίων επιλογής του Μέτρου 11 Βιολογική Γεωργία (Δράσεις 1.1.1 και 1.2.1).
Στις 3-12-2018 έγινε 2η αντικατάσταση του Φακέλου της 6ης Συνεδρίασης της Επ. Παρακολούθησης του ΠΑΑ όπου έγινε επανάληψη στο ορθό των κριτηρίων επιλογής του Μέτρου 11 Βιολογική Γεωργία (Δράσεις 1.1.1 και 1.2.1). 
Στις 22-1-2019 έγινε ορθή επανάληψη των Κριτηρίων Επιλογής του Υπομέτρου 6.3 (με κίτρινη επισήμανση της διόρθωσης των δύο συντακτικών λαθών) (προσθήκη στο κείμενο)
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
Η ΕΥΔ ΠΑΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΑ (14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΑΘΗΝΑ)

Οι παρουσιάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης βρίσκονται παρακάτω:

Ημερομηνία έναρξης: 
14/12/2018