Δράση 10.1.4 - Μείωση της ρύπανσης του νερού

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.04 του ΠΑΑ 2014-2022 στο πλαίσιο του μεταβατικού Κανονισμού 2020/2220
Σχετικά αρχεία: 
Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογής την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4

10.01.01

Εγκύκλιος για τη διεξαγωγή προενταξιακών ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.4
Σχετικά αρχεία: 
Εγγραφο διευκρινίσεων για τον υπολογισμό ύψους ενίσχυσης για τη δέσμευση Β
Σχετικά αρχεία: 
Έγγραφο με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Δράσης 10.1.4 ( Ερωτήσεις / Απαντήσεις)
Εγγραφο διευκρινίσεων για τη μηχανογραφική εφαρμογή της Δράσης 10.1.4
Σχετικά αρχεία: 
Έγγραφο διευκρινίσεων για μεταβιβάσεις, ενοικιαστήρια, πρασίνισμα, φυτικό κεφάλαιο
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 14/03/2022 - 29/04/2022

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 14/03/2022 - 29/04/2022

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 15/01/2018 - 16/02/2018

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Αποτελέσματα / Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης και 3ης Πρόσκλησης για τη Δράση 10.1.04 - Ρύπανση Υδάτων
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
16/06/2022
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ