Δράση 10.1.4 - Μείωση της ρύπανσης του νερού

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογής την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4

10.01.01

Εγκύκλιος για τη διεξαγωγή προενταξιακών ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.4
Σχετικά αρχεία: 
Εγγραφο διευκρινίσεων για τον υπολογισμό ύψους ενίσχυσης για τη δέσμευση Β
Σχετικά αρχεία: 
Έγγραφο με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Δράσης 10.1.4 ( Ερωτήσεις / Απαντήσεις)
Εγγραφο διευκρινίσεων για τη μηχανογραφική εφαρμογή της Δράσης 10.1.4
Σχετικά αρχεία: 
Έγγραφο διευκρινίσεων για μεταβιβάσεις, ενοικιαστήρια, πρασίνισμα, φυτικό κεφάλαιο
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 15/01/2018 - 16/02/2018

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης για τη Δράση 10.1.04- Ρύπανση Υδάτων
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
19/11/2020
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ