1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. - Expired

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER υπομέτρο 19.2 της ΟΤΔ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι, Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.531.500,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

 

Expired.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
08/07/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Δημοσυνεταιριστική ‘’Έβρος’’ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
07/03/2019
Ημερομηνία λήξης: 
03/06/2019