7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ.ΠΑ. ΠΑΑ 2014-2020 (25 IOYNIOY 2019, XANIA)

Ο σχετικός φάκελος της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκληση και της ημερήσιας διάταξης, είναι αναρτημένος επίσης, για τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης,  στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ (https://ep.espa.gr/paa/default.aspx).

1η επικαιροποίηση φάκελου 7ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020

Ο φάκελος της 7ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 επικαιροποιήθηκε ως προς την ημερήσια διάταξη και την ετήσια έκθεση 2019 και αναρτάται στο σύνολό του για την ενημέρωσή σας.

Οι παρουσιάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης βρίσκονται στα παρακάτω συνημμένα.

 

Ημερομηνία έναρξης: 
25/06/2019
Ημερομηνία λήξης: 
25/06/2019