Εκτυπώσιμη μορφή
29
Jul
2019

1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.)

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, July 2, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Monday, September 30, 2019