Εκτυπώσιμη μορφή
01
Aug
2019

2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Wednesday, April 10, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Monday, September 23, 2019