Εκτυπώσιμη μορφή
08
Aug
2019

2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 7, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Monday, September 23, 2019