Εκτυπώσιμη μορφή
29
Aug
2019

3η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Α.Σ.Ε. ΑΕ)

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Thursday, August 29, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Friday, October 4, 2019