Εκτυπώσιμη μορφή
02
Sep
2019

2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 21, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Friday, September 20, 2019