Εκτυπώσιμη μορφή
02
Sep
2019

3η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Monday, April 15, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Thursday, October 10, 2019