Εκτυπώσιμη μορφή
23
Sep
2019

4η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΤΑΧ) A.A.E. ΟΤΑ

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 21, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Monday, October 14, 2019