Εκτυπώσιμη μορφή
23
Sep
2019

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER - ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 7, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Wednesday, October 23, 2019