Εκτυπώσιμη μορφή
23
Sep
2019

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 28, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Wednesday, October 30, 2019