Εκτυπώσιμη μορφή
23
Sep
2019

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας ΑΑΕ ΟΤΑ

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 7, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Friday, October 11, 2019