Δράση 1.1.1 - Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 

Η Δράση αφορά στηνεπαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

 

 

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. – Κατάρτιση
Εγκύκλιος προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων τηλεκατάρτισης Δράσης 1.1.1
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 • ΗΠΕΙΡΟΣ

 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΚΡΗΤΗ

 • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 • ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περίοδος Υποβολής: 23/11/2018 - 13/12/2018

Δικαιούχος/-οι: Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Περίοδος Υποβολής: 11/07/2018 - 01/08/2018

Δικαιούχος/-οι: Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Συνημμένα:
Περιφέρεια:
 • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 01/02/2017 - 14/02/2017

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 4ης Πρόσκλησης για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
10/11/2021
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
04/02/2019
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
08/03/2017
Περιφέρεια:
 • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σχετικά αρχεία: