Εκτυπώσιμη μορφή
24
Sep
2019

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ

Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 
Tuesday, May 14, 2019
Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 
Friday, November 1, 2019